NIEUWS

TERUG NAAR OVERZICHT

Inzetten van familie tafelopstelling binnen de begeleiding

Laat ik mij eerst eens voorstellen: Ik ben Danielle Beks, 38 jaar jong en met veel plezier werk ik nu 5 jaar binnen Zorgmed als ambulant begeleidster. Zorgmed voelt voor mij als een warme organisatie, die de belangen van de cliënt maar ook zeker van de medewerker voorop stelt.

Mijzelf blijven ontwikkelen/uitdagen staat hoog in het vaandel.
Inmiddels heb ik een aantal trainingen gevolgd zoals: mindfulness, Mbit coaching, innerlijk kindwerk, voice dialoque, spirituele ontwikkeling, intake anders en Familie tafelopstelling. Graag neem ik je mee in de familie tafelopstelling.

Allereerst wat houdt een tafelopstelling nu eigenlijk in?
Wellicht ken je de familieopstellingen waarbij je met meerdere personen een situatie/hulpvraag/element in kaart wilt brengen en de personen worden ingezet als representanten. Bij een tafelopstelling werk je één op één a.d.h.v. Poppetjes. Soms geeft de cliënt aan andere materialen te willen gebruiken die beter symboliseren en/of het persoonlijker maken. Hoe de cliënt de poppetjes neerzet op het bord, maakt direct een probleem in een relatie zichtbaar. Hierbij kun je zien hoe anderen in het systeem dit beïnvloeden en andersom.

Laat ik je eens meenemen in een opstelling die ik heb ingezet bij een cliënt.
Haar vraag was: ik zit tussen 2 vriendschappen in waarbij de communicatie tussen twee vriendinnen niet goed verloopt. Ik vind het lastig om mijn grenzen hierin aan te geven.

Ze “stelt” eerst zichzelf op het bord, later dierbaren die voor haar belangrijk zijn. Ze zet de dierbaren dicht tegen zichzelf aan op het bord. Tussentijds stel ik mijn vragen als; wat maakt het dat je die persoon daar neerzet? Bij antwoorden vanuit de cliënt blijf ik vragen stellen om het voor de cliënt, maar ook voor mijzelf,  inzichtelijk te maken wat er speelt. Ook laat ik de cliënt van plaats wisselen met mij zodat er op een andere manier naar de opgestelde poppetjes wordt gekeken.

De cliënt stelt de twee vriendinnen op. Ik stel de vraag wat maakt de afstand tussen hen en waar sta jij precies? Ik laat de cliënt zoveel mogelijk zelf de poppetjes verschuiven, soms is het helpend wanneer ik de poppetjes ga verschuiven, bijvoorbeeld wanneer ik opmerk dat ze hierin vastloopt. Het creëren van bewustwording. Ze stelt zichzelf op bij de vriendinnen en ik vraag wat dit met haar doet. Ze voelt zich niet prettig hierbij, de energie voelt niet goed. Ik laat de cliënt een item opstellen die de energie symboliseert. Daarnaast ook een item grenzen aangeven. Ik kan nog heel veel vertellen hierover, maar uiteindelijk is de uitkomst dat de cliënt beseft dat de energie vanuit de vriendinnen niet bij haar horen. Ze mag terug naar de dierbaren om haar heen en haar energie daar inzetten. Ik help haar, vanuit het bord en de poppetjes, inzichtelijk te krijgen wat ze nodig heeft om haar energie positiever te benuttigen.

Het klinkt misschien gek maar tijdens een opstelling, voelt de cliënt ook de energie van het poppetje en daarbij horende emoties en gevoelens. Wanneer je die energie verplaatst, voelt dat ook daadwerkelijk zo voor de cliënt. De ervaring vanuit deze cliënt is dat ” het kwartje valt” welke voelt als een innerlijke verandering. Dit zijn voor mij mooie processen om te zien en te mogen ervaren!

Recente berichten