BABYTHUISZORG

Voor als het ouderschap net even anders loopt

BABYTHUISZORG

Wat is BabythuisZorg?

Voor ouders: Je bent net ouder geworden en het ouderschap loopt net even anders dan wat je van tevoren had verwacht. Je hebt bijvoorbeeld een zware zwangerschap of bevalling gehad, waardoor je lichamelijke of psychische klachten hebt. Je bent tijdelijk overbelast of je hebt meer dan gewone onzekerheid over de opvoeding en/of verzorging van je kindje(s). In dit geval staan de medewerkers van BabythuisZorg voor je klaar!

Voor verwijzers: BabythuisZorg is gezinsondersteuning voor gezinnen met een kindje tot ongeveer 1 jaar die tijdelijk niet zelfredzaam zijn. Het is een individuele maatwerkvoorziening in het sociale domein, die aanvullend werkt op kraamzorg en jeugdgezondheidszorg. Wij bieden laagdrempelige en vroegtijdige ondersteuning aan ouders met jonge kinderen. Het doel hiervan is om problemen op latere leeftijd te voorkomen.

Voor gemeenten: BabythuisZorg is een vorm van gezinsondersteuning voor gezinnen met een kindje tot de leeftijd van één jaar. Met BabythuisZorg bieden we een uniek product, dat een brug slaat tussen de geboortezorg en het sociaal domein. We ondersteunen gezinnen die tijdelijk niet zelfredzaam zijn en richten ons op het gehele systeem ofwel het gezin en de directe omgeving. De ondersteuning richt zich op het bevorderen van gezonde sociale en fysieke omgeving waardoor een pasgeborene een gezonde, veilige en kansrijke start heeft.

INFORMATIE VOOR OUDERS

Je bent net ouder geworden en het ouderschap loopt net even anders dan wat je van tevoren had verwacht. Je hebt bijvoorbeeld een zware zwangerschap of bevalling gehad, waardoor je lichamelijke of psychische klachten hebt. Je bent tijdelijk overbelast of je hebt meer dan gewone onzekerheid over de opvoeding en/of verzorging van je kindje(s). In dit geval staan de medewerkers van BabythuisZorg voor je klaar!

De medewerker van BabythuisZorg signaleert en biedt structuur aan jou en je gezin. Ze kan je ondersteunen als je even niet lekker in je vel zit, als je lichamelijk niet in staat bent om goed voor je baby te zorgen of als er andere heftige gebeurtenissen zijn in je omgeving, waardoor je hulp nodig hebt. De medewerker is er als klankbord en zorgt ervoor dat je baby zich goed kan hechten. De medewerker van BabythuisZorg komt bij jou thuis. Zij heeft de kennis en ervaring om je optimaal te kunnen ondersteunen en begeleiden. Je krijgt voorlichting en advies over wat je kindje nodig heeft. En hoe je dit het beste kunt bieden. Samen met BabythuisZorg werk je er naar toe dat je met vertrouwen zelfstandig voor je kindje en je huishouden kunt zorgen. BabythuisZorg sluit aan op je persoonlijke situatie. Je werkt aan persoonlijke doelen die voorafgaand samen met jou worden opgesteld.

In welke situaties kunnen wij ondersteunen? We noemen enkele van deze situaties:

 • als je kindje veel huilt en je je onzeker voelt over wat je kindje nodig heeft
 • als je een zeer zware bevalling hebt gehad en nog onvoldoende hersteld bent van je bevalling
 • als je tijdelijk niet in staat bent om zelf optimaal voor je kindje(s) te zorgen
 • als je je zorgen maakt over het contact dat je nog niet hebt kunnen opbouwen met je kindje(s)
 • als je op de wachtlijst staat voor een moeder-kindhuis en in de tussenliggende periode ondersteuning nodig hebt
 • als je dreigt in onbalans te raken, bijvoorbeeld omdat je eerder een postnatale depressie of psychose hebt gehad
 • als je geen of onvoldoende ondersteuning hebt van een partner en/of vrienden en familie of als je netwerk overbelast dreigt te raken

Om BabythuisZorg te kunnen ontvangen, heb je een verwijzing nodig van bijvoorbeeld een verloskundige, huisarts, jeugdverpleegkundige, het CJG of het sociaal team. Zij vragen de BabythuisZorg voor je aan. De gemeente bepaalt of BabythuisZorg in jouw situatie ingezet kan worden. Hierbij wordt eerst gekeken of je sociaal netwerk (partner/familie/vrienden) ook zou kunnen helpen. Als er een akkoord van de gemeente is, weten wij ook of er een eigen bijdrage gevraagd gaat worden.

Wil je graag meer weten? Kijk dan op de website van BabythuisZorg.

Folder Babythuiszorg voor ouders

INFORMATIE VOOR VERWIJZERS

BabythuisZorg is gezinsondersteuning in het eerste jaar van een kind. De ontwikkeling die we doormaken in onze eerste jaren is fenomenaal. In deze periode worden alle organen aangelegd, leren we kruipen, lopen en praten en hechten we ons aan anderen. Op dit fundament bouwen we de rest van ons leven. In deze periode is het extra belangrijk dat we ons beschermd en veilig voelen.

Soms spelen er zaken in een gezin, waardoor het tijdelijk even niet vanzelfsprekend is dat een kind zich veilig en beschermd kan voelen. BabythuisZorg is inzetbaar in elk gezin met een baby tot ongeveer één jaar dat tijdelijk even niet zelfredzaam is. Dit kan als voortzetting van een kraamperiode, totdat het gezin op eigen benen kan staan. Maar BabythuisZorg kan ook los van de kraamperiode worden ingezet.

Waarom zou je BabythuisZorg inzetten?

 • de medewerkers van BabythuisZorg komen thuis bij je cliënt
 • babythuisZorg is 24 uur per dag, zeven dagen per week inzetbaar
 • onze deskundige zorgverleners zijn gespecialiseerd in zorg voor baby’s en startend ouderschap
 • door aan te sluiten op de zorgvraag van ouders & een transparante en integrale werkwijze voelen ouders zich gesteund
 • BabythuisZorg werkt samen met ketenpartners uit het medisch en sociaal domein

Wat is het resultaat van BabythuisZorg?

 • ouders en kind zijn optimaal gehecht
 • stress is gereduceerd
 • het sociaal netwerk is geactiveerd
 • BabythuisZorg sluit aan op de eigen kracht van ouders en op het bestaande sociaal netwerk van ouders
 • BabythuisZorg werkt transparant en sluit aan op de ondersteuningsbehoefte van ouders

Hoe kan ik BabythuisZorg aanvragen?

Als je denkt dat BabythuisZorg geschikte hulp is voor jouw cliënt, kan je een aanvraagformulier invullen via deze link (https://www.babythuiszorg.nl/verwijzer/babythuiszorg-aanvragen/). We nemen binnen 5 werkdagen contact op om te bespreken of BabythuisZorg de gevraagde hulpverlening kan bieden. Als dit het geval is kan JGZ of een sociaal team een verzoek doen bij de gemeente voor een indicatie voor zorg. Als dit toegekend wordt kan BabythuisZorg ingepland worden. Betreft het een spoed aanvraag dan kan contact opgenomen worden via 088 – 11 67 900.

Wil je graag meer weten? Kijk dan op de website van BabythuisZorg.

Folder BabyThuiszorg voor verwijzer
AANMELDEN KRAAMZORG
AANMELDEN KRAAMZORG