COVID-19

Maatregelen om het virus beheersbaar te houden

HET VOORKOMEN VAN BESMETTINGEN

Graag informeren wij u over de wijze waarop Zorgmed omgaat met de gevolgen van de bestrijding van het Coronavirus. Het voorkomen van besmettingen vraagt veel van ons allemaal en heeft een enorme impact op ons dagelijks leven. Het is geweldig om te zien hoe groot de saamhorigheid en medewerking zijn en hoe creatief er meegedacht wordt in oplossingen!

Zorgmed volgt de richtlijnen van het RIVM en de GGD en houdt de laatste wijzigingen nauwlettend in de gaten zodat we ons beleid snel kunnen bijstellen als dat nodig is. Onze medewerkers worden via de interne kanalen dagelijks op de hoogte gehouden. Er wordt in de regio nauw samengewerkt in het delen van kennis, maar ook als het gaat om bevoorrading van persoonlijke beschermingsmiddelen. Maatregelen in geval van besmetting worden intern per individuele situatie gecommuniceerd met medewerkers, cliënt en familie.

Onze medewerkers houden zich aan de hygiëneprotocollen en het landelijk advies sociale contacten zoveel mogelijk te beperken. Om verspreiding van het virus te voorkomen kunt u via onze medewerkers het verzoek krijgen een zeeppompje en schone (papieren) handdoekjes in huis te hebben. Wij vragen hiervoor uw begrip en danken u zeer voor uw medewerking in deze! Wij adviseren cliënten die huishoudelijke hulp van Zorgmed krijgen, dit wel door te laten gaan en niet af te bellen. Ook een schoon huis (denk aan deurklinken, knoppen, kranen) heeft namelijk een preventieve werking op verspreiding van het virus. Zeker in het geval dat er meerdere medewerkers, bijvoorbeeld van het wijkteam, aan huis komen achten wij dit van groot belang!

Via www.carenzorgt.nl, het zorgportaal waarmee u communiceert met uw zorgverleners en vice versa, plaatsen wij nieuwsberichten over de stand van zaken en ons beleid. Wilt u een koppeling van Zorgmed met uw Carenzorgt account? Stuur een mail naar receptie@zorgmed.nl of bel met 040-2517830.

MAATREGELEN BIJ DE KRAAMZORG

In februari 2023 heeft het RIVM geadviseerd om de geldende maatregelen met betrekking tot COVID-19 te laten vervallen. De Covid-19 maatregelen zijn nu dezelfde als de maatregelen voor de normale luchtweginfecties. Daarom komen ook de specifieke COVID-19 maatregelen voor zorgmedewerkers met betrekking op test- en isolatieadvies te vervallen.

Conclusie:

  • Bij een gezin bekend met covid-19 of klachten van Covid-19 hoef je geen beschermende maatregelen meer te nemen. Alleen als je zelf onderliggende gezondheidsproblematiek hebt of je huisgenoten, wordt er aangeraden een mondneusmasker type II te dragen.
  • Als je zelf klachten van Covid-19 hebt (je hoeft niet meer te testen), geen koorts hebt en je bent in staat om te werken, dan is het verstandig het gezin te beschermen door een mondneusmasker type II te dragen.

Het algemene advies bij luchtwegklachten van de zorgmedewerker is:

Omdat de maatregelen komen te vervallen zullen de COVID-19 pagina’s van de website van het KCKZ en BO-geboortezorg op 1 april worden verwijderd. De vaccinatieronde in het voorjaar is afgelast en over de vaccinatieronde voor het najaar wordt later besloten.

TIPS OM BESMETTING TE VOORKOMEN

Voorkom besmetting

  • Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal vier mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
  • Bij klachten is het advies om jezelf te laten testen.
  • Voor mensen in cruciale beroepen en vitale processen is er een uitzondering gemaakt dat zij snel getest kunnen worden. In afwachting van de test blijven zij thuis. Het RIVM heeft besloten, voor mensen in deze beroepen, met milde klachten en een negatieve test, wel ingezet te kunnen worden in de zorg. Dit om de continuïteit van de zorg niet in het gedrang te laten komen.
  • Was regelmatig je handen met zeep, tenminste 20 seconden of gebruik hygiënische handgel
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes als je je neus snuit
  • Geen handen schudden en hou 1,5 meter afstand (dit geldt niet voor huisgenoten)

Handige websites

Overige handige en bruikbare links:

Meer weten?
Voor meer informatie kijk je op www.rivm.nl/coronavirus/covid-19. Ook kun je bellen met het speciale telefoonnummer 0800 – 1351.
Maak je je zorgen of heb je klachten? Neem dan contact op met je huisarts.

Op de site alles over zwanger staat ook meer informatie, klik hier.

zwangerschap en vaccineren

Het advies voor zwangeren is om zich te laten vaccineren. De voordelen van een vaccinatie wegen zwaarder dan mogelijke nadelen. Betrouwbare informatie daarover lees je hier.

Medewerkers uit de kraamzorg worden op volgorde van geboortejaar gevaccineerd als zij dit willen. Zorgmed adviseert haar medewerkers zich te laten vaccineren, we zien het positieve effect van de vaccinaties in het verloop van de besmettingen. De keuze voor vaccinatie is echter aan de medewerker zelf. Zorgmed kan dit als werkgever niet verplichten. Wij registreren niet (en mogen dit ook niet) wie van onze medewerkers is gevaccineerd en doen daarover ook geen mededelingen. We verwachten dat onze cliënten hier respectvol mee omgaan en de kraamverzorgende niet zullen bevragen. Onze kraamverzorgenden hoeven hier geen mededelingen over te doen.