COVID-19

Maatregelen om het virus beheersbaar te houden

HET VOORKOMEN VAN BESMETTINGEN

Graag informeren wij u over de wijze waarop Zorgmed omgaat met de gevolgen van de bestrijding van het Coronavirus. Het voorkomen van besmettingen vraagt veel van ons allemaal en heeft een enorme impact op ons dagelijks leven. Het is geweldig om te zien hoe groot de saamhorigheid en medewerking zijn en hoe creatief er meegedacht wordt in oplossingen!

Zorgmed volgt de richtlijnen van het RIVM en de GGD en houdt de laatste wijzigingen nauwlettend in de gaten zodat we ons beleid snel kunnen bijstellen als dat nodig is. Onze medewerkers worden via de interne kanalen dagelijks op de hoogte gehouden. Er wordt in de regio nauw samengewerkt in het delen van kennis, maar ook als het gaat om bevoorrading van persoonlijke beschermingsmiddelen. Maatregelen in geval van besmetting worden intern per individuele situatie gecommuniceerd met medewerkers, cliënt en familie.

Onze medewerkers houden zich aan de hygiëneprotocollen en het landelijk advies sociale contacten zoveel mogelijk te beperken. Om verspreiding van het virus te voorkomen kunt u via onze medewerkers het verzoek krijgen een zeeppompje en schone (papieren) handdoekjes in huis te hebben. Wij vragen hiervoor uw begrip en danken u zeer voor uw medewerking in deze! Wij adviseren cliënten die huishoudelijke hulp van Zorgmed krijgen, dit wel door te laten gaan en niet af te bellen. Ook een schoon huis (denk aan deurklinken, knoppen, kranen) heeft namelijk een preventieve werking op verspreiding van het virus. Zeker in het geval dat er meerdere medewerkers, bijvoorbeeld van het wijkteam, aan huis komen achten wij dit van groot belang!

Momenteel worden gezamenlijke bijeenkomsten zoals dagbesteding, vergaderingen en trainingen op aangepaste wijze weer opgestart. Via www.carenzorgt.nl, het zorgportaal waarmee u communiceert met uw zorgverleners en vice versa, plaatsen wij nieuwsberichten over de stand van zaken en ons beleid. Wilt u een koppeling van Zorgmed met uw Carenzorgt account? Stuur een mail naar receptie@zorgmed.nl of bel met 040-2517830.

MAATREGELEN BIJ DE KRAAMZORG

Tijdens de persconferentie van dinsdag 14 september heeft het kabinet aangegeven een aantal maatregelen te versoepelen. De belangrijkste versoepeling is het loslaten van de 1,5 meter maatregel. Vanaf 25 september geldt: 1,5 meter afstand hoeft niet, mag wel. Op basis van deze versoepeling wordt het kraamzorgbeleid aangepast.
Landelijke advies maatregelen kraamzorg
In afstemming met de Taskforce Covid-19 en volgens advies van Bo Geboortezorg houden wij vanaf 25 september 2021 de volgende maatregelen aan:
 • De kraamverzorgende houdt aandacht voor de basisregels waaronder extra aandacht voor handhygiëne.
 • 1,5 meter afstand houden is geen verplichting meer, maar blijft wel verstandig.
 • Vanaf risiconiveau ‘waakzaam’ vervalt het advies om een mondkapje te dragen binnen de 1,5 meter maar kan de kraamverzorgende hier wel voor kiezen. Binnen 1,5 meter afstand geldt nog steeds het RIVM advies om vanaf landelijk inschalingsniveau ‘zorgelijk’ en hoger een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II te gebruiken in een zorgsituatie waarbij géén 1,5 meter afstand gehouden kan worden tot een patiënt.
 • Voor de niet-geïmmuniseerde* kraamverzorgende geldt het dringende advies binnen 1,5 meter afstand altijd een mondkapje te dragen. Voor zowel haar eigen veiligheid als die van de cliënt.
 • Volledige persoonlijke beschermingsmiddelen blijven ter beschikking van medewerkers die zich in deze situatie (nog) niet veilig voelen, ook als zij geïmmuniseerd zijn.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen worden ingezet op verzoek van het kraamgezin.
Maatregelen per risiconiveau
De afgelopen periode heeft Bo gewerkt met maatregelen per risiconiveau (weergegeven op de infographic). Hierin werden ook maatregelen m.b.t. de intake en kraamvisite toegelicht. Met het vervallen van de 1,5 meter afstand maatregel, komen de maatregelen op deze onderwerpen te vervallen. Intakes kunnen weer fysiek plaatsvinden (met triage) en voor kraamvisite geldt geen maximaal aantal.
Maatregelen bij (verdenking op) besmetting
Bij een (verdenking op) besmetting wordt de 1,5 meter afstand maatregel niet losgelaten. In deze situatie draagt de medewerker persoonlijke beschermingsmiddelen als zij binnen 1,5 meter van de cliënt werkt. De medewerker houdt daarnaast zo veel mogelijk 1,5 meter afstand van de cliënt.
Bij situaties waarin er een (verdenking van) besmetting binnen het kraamgezin is wordt het protocol van het KCKZ gevolgd. Het advies blijft daarnaast om in deze situaties de intake uit te voeren via beeldbellen en geen kraamvisite te ontvangen.

Een uitgebreide toelichting op de huidige maatregelen vindt u 
hier. Meer informatie over de PBM leest u hier.
 

TIPS OM BESMETTING TE VOORKOMEN

Voorkom besmetting

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer je niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Als je kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijg je daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Bij klachten is het advies om jezelf te laten testen.
 • Voor mensen in cruciale beroepen en vitale processen is er een uitzondering gemaakt dat zij snel getest kunnen worden. In afwachting van de test blijven zij thuis. Het RIVM heeft besloten, voor mensen in deze beroepen, met milde klachten en een negatieve test, wel ingezet te kunnen worden in de zorg. Dit om de continuïteit van de zorg niet in het gedrang te laten komen.
 • Was regelmatig je handen met zeep, tenminste 20 seconden of gebruik hygiënische handgel
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes als je je neus snuit
 • Geen handen schudden en hou 1,5 meter afstand (dit geldt niet voor huisgenoten)

Handige websites

Overige handige en bruikbare links:

Meer weten?
Voor meer informatie kijk je op www.rivm.nl/coronavirus/covid-19. Ook kun je bellen met het speciale telefoonnummer 0800 – 1351.
Maak je je zorgen of heb je klachten? Neem dan contact op met je huisarts.

Op de site alles over zwanger staat ook meer informatie, klik hier.

zwangerschap en vaccineren

Het advies voor zwangeren is om zich te laten vaccineren. De voordelen van een vaccinatie wegen zwaarder dan mogelijke nadelen. Betrouwbare informatie daarover lees je hier.

Medewerkers uit de kraamzorg worden op volgorde van geboortejaar gevaccineerd als zij dit willen. Zorgmed adviseert haar medewerkers zich te laten vaccineren, we zien het positieve effect van de vaccinaties in het verloop van de besmettingen. De keuze voor vaccinatie is echter aan de medewerker zelf. Zorgmed kan dit als werkgever niet verplichten. Wij registreren niet (en mogen dit ook niet) wie van onze medewerkers is gevaccineerd en doen daarover ook geen mededelingen. We verwachten dat onze cliënten hier respectvol mee omgaan en de kraamverzorgende niet zullen bevragen. Onze kraamverzorgenden hoeven hier geen mededelingen over te doen.