COVID-19

Maatregelen om het virus beheersbaar te houden

HET VOORKOMEN VAN BESMETTINGEN

Graag informeren wij u over de wijze waarop Zorgmed omgaat met de gevolgen van de bestrijding van het Coronavirus. Het voorkomen van besmettingen vraagt veel van ons allemaal en heeft een enorme impact op ons dagelijks leven. Het is geweldig om te zien hoe groot de saamhorigheid en medewerking zijn en hoe creatief er meegedacht wordt in oplossingen!

Zorgmed volgt de richtlijnen van het RIVM en de GGD en houdt de laatste wijzigingen nauwlettend in de gaten zodat we ons beleid snel kunnen bijstellen als dat nodig is. Onze medewerkers worden via de interne kanalen dagelijks op de hoogte gehouden. Er wordt in de regio nauw samengewerkt in het delen van kennis, maar ook als het gaat om bevoorrading van persoonlijke beschermingsmiddelen. Maatregelen in geval van besmetting worden intern per individuele situatie gecommuniceerd met medewerkers, cliënt en familie.

Onze medewerkers houden zich aan de hygiëneprotocollen en het landelijk advies sociale contacten zoveel mogelijk te beperken. Om verspreiding van het virus te voorkomen kunt u via onze medewerkers het verzoek krijgen een zeeppompje en schone (papieren) handdoekjes in huis te hebben. Wij vragen hiervoor uw begrip en danken u zeer voor uw medewerking in deze! Wij adviseren cliënten die huishoudelijke hulp van Zorgmed krijgen, dit wel door te laten gaan en niet af te bellen. Ook een schoon huis (denk aan deurklinken, knoppen, kranen) heeft namelijk een preventieve werking op verspreiding van het virus. Zeker in het geval dat er meerdere medewerkers, bijvoorbeeld van het wijkteam, aan huis komen achten wij dit van groot belang!

Via www.carenzorgt.nl, het zorgportaal waarmee u communiceert met uw zorgverleners en vice versa, plaatsen wij nieuwsberichten over de stand van zaken en ons beleid. Wilt u een koppeling van Zorgmed met uw Carenzorgt account? Stuur een mail naar receptie@zorgmed.nl of bel met 040-2517830.

MAATREGELEN BIJ DE KRAAMZORG

Update 30 mei 09:30 uur
Let op: jij als kraamvrouw en je kindje kunnen nog extra kwetsbaar zijn. Het advies is om voorzichtig te zijn met bezoek. Overleg altijd vooraf met je kraamverzorgende wat prettig is. We hopen hiermee ook de kraamverzorgende te beschermen en daarmee het risico op quarantaine/uitval te beperken.

Richtlijnen

 • De kraamverzorgende houdt aandacht voor de basisregels waaronder extra aandacht voor handhygiëne.
 • De Taskforce Covid-19 benadrukt ook het belang van goede ventilatie.
 • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is op basis van de eigen professionele afweging. Het advies is om een mondkapje te dragen bij zorgcontacten binnen 1,5 meter afstand bij kwetsbare cliënten, bij luchtwegklachten en op basis van individuele afwegingen zorgmedewerker/cliënt.
 • Volledige persoonlijke beschermingsmiddelen blijven ter beschikking van medewerkers die zich in deze situatie (nog) niet veilig voelen, ook als zij geïmmuniseerd zijn.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen worden ingezet op verzoek van het kraamgezin.
  Ook in coronatijd biedt Zorgmed graag al haar gezinnen een prachtige, onbezorgde kraamweek. We gaan tot het uiterste om jou, je kindje en jullie gezin het allerbeste te geven. Help jij ons mee ons werk zo goed mogelijk te doen? Dat kan door:
 • Gezondheidsklachten bij jou of je gezinsleden aan ons te melden
 • Regelmatig te ventileren: zorg dat de pasgeborene niet op de tocht ligt, maar lucht meerdere keren per dag de ruimtes. Dit doe je door de ramen en eventueel deuren tegen elkaar open te zetten gedurende 10 tot 15 minuten.

Quarantaine bij COVID-19 besmetting
Hier vind je de meest recente informatie met betrekking tot quarantaine/isolatie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-isolatie-na-positieve-test.

Maatregelen bij (verdenking op) besmetting
Bij een (verdenking op) besmetting wordt de 1,5 meter afstand maatregel niet losgelaten. In deze situatie draagt de medewerker persoonlijke beschermingsmiddelen als zij binnen 1,5 meter van de cliënt werkt. De medewerker houdt daarnaast zo veel mogelijk 1,5 meter afstand van de client. Bij situaties waarin er een (verdenking van) besmetting binnen het kraamgezin is, wordt het protocol van het KCKZ gevolgd (deze wordt op korte termijn herzien). Het advies blijft daarnaast om in deze situaties de intake uit te voeren via beeldbellen en geen kraamvisite te ontvangen.
Besmetting COVID19 in kraamgezin: Als je kraamzorg nodig hebt, bijvoorbeeld bij ontslag uit het ziekenhuis, informeren wij telefonisch uitgebreid naar jullie gezondheid. Als jij (of een van je gezinsleden) besmet bent met het coronavirus of klachten hebt die wijzen op een besmetting, dan levert Zorgmed aangepaste kraamzorg. De kraamverzorgende verleent dagelijkse kortdurende zorg (2 – 3 uur) bij jou thuis. Ze draagt daarbij de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen, een mondmasker, spatbril en schort. De korte zorg thuis wordt gecombineerd met Zorg Op Afstand.

Zorg op Afstand
Als jij of een van je huisgenoten besmet (of verdacht) is, dan leveren wij zorg met persoonlijke beschermingsmiddelen. De fysieke zorg vullen we in dat geval aan met Zorg Op Afstand. Zorg Op Afstand is een compleet pakket aan digitale voorlichting, instructies en zorgregistratie. Op afgesproken tijdstippen heeft de kraamverzorgende contact met jou via beeldbellen. Met zo’n videoconsult kan ze vragen beantwoorden, adviezen geven en live meekijken met bijvoorbeeld een voeding. Dit beeldbellen gaat met een beveiligde verbinding: jouw privacy is gegarandeerd. Mochten klachten zich tijdens de kraamweek ontwikkelen, dan bespreek je dit met je kraamverzorgende en verloskundige. Ook dan bekijken we hoe we de kraamzorg op een veilige manier kunnen voortzetten.

Verloskundigen
De werkwijze van de verloskundige wordt aangepast aan de situatie, de meest actuele informatie hierover vind je hier.

TIPS OM BESMETTING TE VOORKOMEN

Voorkom besmetting

 • Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal vier mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Bij klachten is het advies om jezelf te laten testen.
 • Voor mensen in cruciale beroepen en vitale processen is er een uitzondering gemaakt dat zij snel getest kunnen worden. In afwachting van de test blijven zij thuis. Het RIVM heeft besloten, voor mensen in deze beroepen, met milde klachten en een negatieve test, wel ingezet te kunnen worden in de zorg. Dit om de continuïteit van de zorg niet in het gedrang te laten komen.
 • Was regelmatig je handen met zeep, tenminste 20 seconden of gebruik hygiënische handgel
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes als je je neus snuit
 • Geen handen schudden en hou 1,5 meter afstand (dit geldt niet voor huisgenoten)

Handige websites

Overige handige en bruikbare links:

Meer weten?
Voor meer informatie kijk je op www.rivm.nl/coronavirus/covid-19. Ook kun je bellen met het speciale telefoonnummer 0800 – 1351.
Maak je je zorgen of heb je klachten? Neem dan contact op met je huisarts.

Op de site alles over zwanger staat ook meer informatie, klik hier.

zwangerschap en vaccineren

Het advies voor zwangeren is om zich te laten vaccineren. De voordelen van een vaccinatie wegen zwaarder dan mogelijke nadelen. Betrouwbare informatie daarover lees je hier.

Medewerkers uit de kraamzorg worden op volgorde van geboortejaar gevaccineerd als zij dit willen. Zorgmed adviseert haar medewerkers zich te laten vaccineren, we zien het positieve effect van de vaccinaties in het verloop van de besmettingen. De keuze voor vaccinatie is echter aan de medewerker zelf. Zorgmed kan dit als werkgever niet verplichten. Wij registreren niet (en mogen dit ook niet) wie van onze medewerkers is gevaccineerd en doen daarover ook geen mededelingen. We verwachten dat onze cliënten hier respectvol mee omgaan en de kraamverzorgende niet zullen bevragen. Onze kraamverzorgenden hoeven hier geen mededelingen over te doen.