COVID-19

Maatregelen om het virus beheersbaar te houden

HET VOORKOMEN VAN BESMETTINGEN

Graag informeren wij u over de wijze waarop Zorgmed omgaat met de gevolgen van de bestrijding van het Coronavirus. Het voorkomen van besmettingen vraagt veel van ons allemaal en heeft een enorme impact op ons dagelijks leven. Het is geweldig om te zien hoe groot de saamhorigheid en medewerking zijn en hoe creatief er meegedacht wordt in oplossingen!

Zorgmed volgt de richtlijnen van het RIVM en de GGD en houdt de laatste wijzigingen nauwlettend in de gaten zodat we ons beleid snel kunnen bijstellen als dat nodig is. Onze medewerkers worden via de interne kanalen dagelijks op de hoogte gehouden. Er wordt in de regio nauw samengewerkt in het delen van kennis, maar ook als het gaat om bevoorrading van persoonlijke beschermingsmiddelen. Maatregelen in geval van besmetting worden intern per individuele situatie gecommuniceerd met medewerkers, cliënt en familie.

Onze medewerkers houden zich aan de hygiëneprotocollen en het landelijk advies sociale contacten zoveel mogelijk te beperken. Om verspreiding van het virus te voorkomen kunt u via onze medewerkers het verzoek krijgen een zeeppompje en schone (papieren) handdoekjes in huis te hebben. Wij vragen hiervoor uw begrip en danken u zeer voor uw medewerking in deze! Wij adviseren cliënten die huishoudelijke hulp van Zorgmed krijgen, dit wel door te laten gaan en niet af te bellen. Ook een schoon huis (denk aan deurklinken, knoppen, kranen) heeft namelijk een preventieve werking op verspreiding van het virus. Zeker in het geval dat er meerdere medewerkers, bijvoorbeeld van het wijkteam, aan huis komen achten wij dit van groot belang!

Via www.carenzorgt.nl, het zorgportaal waarmee u communiceert met uw zorgverleners en vice versa, plaatsen wij nieuwsberichten over de stand van zaken en ons beleid. Wilt u een koppeling van Zorgmed met uw Carenzorgt account? Stuur een mail naar receptie@zorgmed.nl of bel met 040-2517830.

MAATREGELEN BIJ DE KRAAMZORG

Tijdens de persconferentie van 15 februari 2022 heeft minister Kuipers bekend gemaakt dat de landelijke Covid-19 maatregelen verder versoepeld worden, waaronder de quarantainetijd bij besmetting. Omdat het Covid-19 virus nog steeds risico’s met zich meebrengt, en er nog steeds veel mensen besmet raken waardoor de capaciteit verder in het geding komt, heeft de Taskforce Covid-19 besloten terughoudend te zijn met de versoepelingen voor de kraamzorg.

Aangepaste maatregelen

De versoepelingen in de kraamzorg hebben betrekking op de intake en de kraamvisite. De Taskforce Covid-19 adviseert per woensdag 16 februari 2022:

 • Na triage is een fysieke intake (intake aan huis) mogelijk. Bij een fysieke intake is het advies om voorafgaand aan de intake een triage te doen. Daarnaast adviseert de Taskforce Covid-19 om tijdens de intake aan huis zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden en een chirurgisch mondneusmasker minstens type IIR te dragen.
 • Bij voorkeur geen kraamvisite te ontvangen wanneer de kraamverzorgende in het gezin aanwezig is. Mocht het kraamgezin toch kraamvisite ontvangen, dan is het dringende advies om een maximum van 2 personen per dag aan te houden. Hiermee zorgen we dat het gezin en ook de kraamverzorgenden niet te veel blootgesteld worden aan wisselende contacten zodat de kans op besmetting beperkt blijft.

Vanaf 23 maart:

Minister Kuipers heeft op 15 maart bekend gemaakt dat de overgebleven maatregelen per 23 maart zullen vervallen. Uiteraard zouden we hier graag in mee willen gaan, maar vanwege capaciteitsproblemen is dat op dit moment niet mogelijk. Omdat het Covid-19 virus nog steeds risico’s met zich meebrengt, en er nog steeds veel mensen besmet raken waardoor de capaciteit verder in het geding komt, heeft de Taskforce Covid-19 besloten terughoudend te zijn met de versoepelingen voor de kraamzorg. We vragen jullie om de maatregelen met betrekking tot het bezoek aan te houden, dat wil zeggen: maximaal twee bezoekers per dag. We hopen hiermee de kraamverzorgende te beschermen en daarmee het risico op quarantaine/uitval te beperken.

Blijvende maatregelen

De hoge besmettingscijfers brengen nog steeds een risico op besmetting in een gezin en capaciteitsproblemen in de kraamzorg met zich mee. De Taskforce Covid-19 adviseert daarom nog steeds:

 • De kraamverzorgende draagt binnen de 1,5 meter ALTIJD een chirurgisch mondneusmasker minstens type IIR en handschoenen. Door de niet-geïmmuniseerde kraamverzorgende moet oogbescherming en schort overwogen worden. Door ook veiligheidsbril en schort te gebruiken is de niet-geïmmuniseerde kraamverzorgende beter beschermd én valt zij buiten het bron- en contactonderzoek indien de kraamvrouw achteraf toch Covid-19 positief blijkt te zijn. Buiten de 1,5 meter is het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen op basis van de eigen professionele afweging.
 • De kraamverzorgende houdt aandacht voor de basisregels waaronder extra aandacht voor (hand)hygiëne. De Taskforce Covid-19 benadrukt ook het belang van goede ventilatie.

Kraambezoek

 • Een dringend advies om geen kraamvisite te ontvangen tijdens de aanwezigheid van de kraamverzorgende.
 • In de ruimte moet 1,5 meter afstand houden mogelijk zijn, 1,5 meter afstand houden is verplicht vanuit de overheid.
 • Er wordt rekening gehouden met kraamverzorgenden uit kwetsbare groepen.

Let op: jij als kraamvrouw en je kindje kunnen nog extra kwetsbaar zijn. Het advies is om voorzichtig te zijn met bezoek. Overleg altijd vooraf met je kraamverzorgende wat prettig is.

Maatregelen bij (verdenking op) besmetting

Bij situaties waarin er een (verdenking van) besmetting binnen het kraamgezin is wordt het protocol van het KCKZ gevolgd. Het advies blijft daarnaast om in deze situaties de intake uit te voeren via beeldbellen en geen kraamvisite te ontvangen.

Meer informatie
Een uitgebreide toelichting op de huidige maatregelen vindt u hier. Meer informatie over de PBM leest u hier.

TIPS OM BESMETTING TE VOORKOMEN

Voorkom besmetting

 • Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal vier mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Bij klachten is het advies om jezelf te laten testen.
 • Voor mensen in cruciale beroepen en vitale processen is er een uitzondering gemaakt dat zij snel getest kunnen worden. In afwachting van de test blijven zij thuis. Het RIVM heeft besloten, voor mensen in deze beroepen, met milde klachten en een negatieve test, wel ingezet te kunnen worden in de zorg. Dit om de continuïteit van de zorg niet in het gedrang te laten komen.
 • Was regelmatig je handen met zeep, tenminste 20 seconden of gebruik hygiënische handgel
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes als je je neus snuit
 • Geen handen schudden en hou 1,5 meter afstand (dit geldt niet voor huisgenoten)

Handige websites

Overige handige en bruikbare links:

Meer weten?
Voor meer informatie kijk je op www.rivm.nl/coronavirus/covid-19. Ook kun je bellen met het speciale telefoonnummer 0800 – 1351.
Maak je je zorgen of heb je klachten? Neem dan contact op met je huisarts.

Op de site alles over zwanger staat ook meer informatie, klik hier.

zwangerschap en vaccineren

Het advies voor zwangeren is om zich te laten vaccineren. De voordelen van een vaccinatie wegen zwaarder dan mogelijke nadelen. Betrouwbare informatie daarover lees je hier.

Medewerkers uit de kraamzorg worden op volgorde van geboortejaar gevaccineerd als zij dit willen. Zorgmed adviseert haar medewerkers zich te laten vaccineren, we zien het positieve effect van de vaccinaties in het verloop van de besmettingen. De keuze voor vaccinatie is echter aan de medewerker zelf. Zorgmed kan dit als werkgever niet verplichten. Wij registreren niet (en mogen dit ook niet) wie van onze medewerkers is gevaccineerd en doen daarover ook geen mededelingen. We verwachten dat onze cliënten hier respectvol mee omgaan en de kraamverzorgende niet zullen bevragen. Onze kraamverzorgenden hoeven hier geen mededelingen over te doen.