COVID-19

Maatregelen om het virus beheersbaar te houden

HET VOORKOMEN VAN BESMETTINGEN

Graag informeren wij u over de wijze waarop Zorgmed omgaat met de gevolgen van de bestrijding van het Coronavirus. Het voorkomen van besmettingen vraagt veel van ons allemaal en heeft een enorme impact op ons dagelijks leven. Het is geweldig om te zien hoe groot de saamhorigheid en medewerking zijn en hoe creatief er meegedacht wordt in oplossingen!

Zorgmed volgt de richtlijnen van het RIVM en de GGD en houdt de laatste wijzigingen nauwlettend in de gaten zodat we ons beleid snel kunnen bijstellen als dat nodig is. Onze medewerkers worden via de interne kanalen dagelijks op de hoogte gehouden. Er wordt in de regio nauw samengewerkt in het delen van kennis, maar ook als het gaat om bevoorrading van persoonlijke beschermingsmiddelen. Maatregelen in geval van besmetting worden intern per individuele situatie gecommuniceerd met medewerkers, cliënt en familie.

Onze medewerkers houden zich aan de hygiëneprotocollen en het landelijk advies sociale contacten zoveel mogelijk te beperken. Om verspreiding van het virus te voorkomen kunt u via onze medewerkers het verzoek krijgen een zeeppompje en schone (papieren) handdoekjes in huis te hebben. Wij vragen hiervoor uw begrip en danken u zeer voor uw medewerking in deze! Wij adviseren cliënten die huishoudelijke hulp van Zorgmed krijgen, dit wel door te laten gaan en niet af te bellen. Ook een schoon huis (denk aan deurklinken, knoppen, kranen) heeft namelijk een preventieve werking op verspreiding van het virus. Zeker in het geval dat er meerdere medewerkers, bijvoorbeeld van het wijkteam, aan huis komen achten wij dit van groot belang!

Momenteel worden gezamenlijke bijeenkomsten zoals dagbesteding, vergaderingen en trainingen op aangepaste wijze weer opgestart. Via www.carenzorgt.nl, het zorgportaal waarmee u communiceert met uw zorgverleners en vice versa, plaatsen wij nieuwsberichten over de stand van zaken en ons beleid. Wilt u een koppeling van Zorgmed met uw Carenzorgt account? Stuur een mail naar receptie@zorgmed.nl of bel met 040-2517830.

MAATREGELEN BIJ DE KRAAMZORG

Het coronavirus; we kunnen er niet meer om heen. Er gelden ingrijpende maatregelen om het virus beheersbaar te houden. Op dit moment gelden er voor zwangeren, kraamvrouwen en pasgeborenen enkele specifieke maatregelen. Zorgmed levert tot nu toe gewoon de kraamzorg zoals je gewend bent. De kraamverzorgenden zijn altijd al zeer alert op de hygiëne. Wij staan in nauw contact met het RIVM en de GGD en volgen hun adviezen en richtlijnen op. Wij brengen onze cliënten en medewerkers direct op de hoogte als richtlijnen veranderen of bijzondere maatregelen (landelijk of regionaal) getroffen worden.

Vanaf 22 juli 2021 geldt er in de kraamzorg voor heel Nederland risiconiveau 4. Dit wil zeggen: zeer ernstig.

In de kraamzorg zijn daarbij de volgende maatregelen vastgelegd:

 1. Intake mag alleen via beeldbellen.
 2. Er wordt aanbevolen geen kraambezoek te ontvangen tijdens de kraamweek.
  De kraamverzorgende mag beslissen niet in contact te komen met het kraambezoek. Wij adviseren kraambezoek te ontvangen buiten de werktijden van de kraamverzorgende. Stem hierin goed af met elkaar.
 3. Met betrekking tot de persoonlijke beschermingsmiddelen blijft de kraamverzorgende binnen de 1,5 meter meter áltijd een chirurgisch mondneusmasker type IIR en handschoenen dragen. Oogbescherming en schort moeten overwogen worden. Door ook veiligheidsbril en schort te gebruiken is een kraamverzorgende nóg beter beschermd én valt zij buiten het bron- en contactonderzoek indien de kraamvrouw achteraf toch Covid-19 positief blijkt te zijn. Buiten de 1,5 meter is het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen op basis van de eigen professionele afweging. Bij het leveren van kraamzorg aan gezinnen met (verdenking op) Covid-19 geldt dat altijd volledige PBM zoals hierboven beschreven gedragen wordt en zorg geleverd wordt volgens het protocol van het KCKZ.

TIPS OM BESMETTING TE VOORKOMEN

Voorkom besmetting

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer je niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Als je kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijg je daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Bij klachten is het advies om jezelf te laten testen.
 • Voor mensen in cruciale beroepen en vitale processen is er een uitzondering gemaakt dat zij snel getest kunnen worden. In afwachting van de test blijven zij thuis. Het RIVM heeft besloten, voor mensen in deze beroepen, met milde klachten en een negatieve test, wel ingezet te kunnen worden in de zorg. Dit om de continuïteit van de zorg niet in het gedrang te laten komen.
 • Was regelmatig je handen met zeep, tenminste 20 seconden of gebruik hygiënische handgel
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes als je je neus snuit
 • Geen handen schudden en hou 1,5 meter afstand (dit geldt niet voor huisgenoten)

Handige websites

Overige handige en bruikbare links:

Meer weten?
Voor meer informatie kijk je op www.rivm.nl/coronavirus/covid-19. Ook kun je bellen met het speciale telefoonnummer 0800 – 1351.
Maak je je zorgen of heb je klachten? Neem dan contact op met je huisarts.

Op de site alles over zwanger staat ook meer informatie, klik hier.

zwangerschap en vaccineren

Het advies voor zwangeren is om zich te laten vaccineren. De voordelen van een vaccinatie wegen zwaarder dan mogelijke nadelen. Betrouwbare informatie daarover lees je hier.

Medewerkers uit de kraamzorg worden op volgorde van geboortejaar gevaccineerd als zij dit willen. Zorgmed adviseert haar medewerkers zich te laten vaccineren, we zien het positieve effect van de vaccinaties in het verloop van de besmettingen. De keuze voor vaccinatie is echter aan de medewerker zelf. Zorgmed kan dit als werkgever niet verplichten. Wij registreren niet (en mogen dit ook niet) wie van onze medewerkers is gevaccineerd en doen daarover ook geen mededelingen. We verwachten dat onze cliënten hier respectvol mee omgaan en de kraamverzorgende niet zullen bevragen. Onze kraamverzorgenden hoeven hier geen mededelingen over te doen.