DAGBESTEDING

Onze dagbesteding voelt als thuiskomen

DAGBESTEDING

Dagbesteding betekent een zinvolle besteding van de dag. Lukt het niet meer thuis activiteiten te ondernemen? Is er sprake van vereenzaming? Of is er sprake van overbelasting bij de partner en/of de mantelzorgers?

Dan kan dagbesteding de oplossing zijn. Het aanbrengen van dagstructuur en actief zijn in een vertrouwde omgeving vinden wij erg belangrijk. Dat komt de mentale gezondheid ten goede. Door de ontlasting van de thuissituatie en het aanbieden van een prettige dag invulling blijft het voor veel mensen mogelijk om thuis te kunnen blijven wonen.

VOOR WIE

Zorgmed biedt gespecialiseerde dagbesteding welke zich richt op -voornamelijk oudere-  mensen die zorg nodig hebben vanwege hun lichamelijke of psychische situatie. Dit kunnen bijvoorbeeld mensen zijn met (beginnende) dementie, een licht verstandelijke handicap, niet-aangeboren hersenletsel, stemmingsstoornissen, psychiatrische problematiek en mensen met een chronische ziekte zijn. Deze dagbesteding bevind zich in het dorpje Handel.

In Eindhoven zijn een aantal wijkplaatsen waarbij Zorgmed de professionele begeleiding verzorgd. Deze wijkplaatsen zijn er speciaal voor mensen uit deze desbetreffende wijk. Een plek om samen te komen, ondernemen van activiteiten en het drinken van een kopje koffie. Onder het kopje wijkplaats lees je hier mee over.

DE ONT-MOETING IN HANDEL

De deskundige medewerkers en vrijwilligers van dagbesteding ‘De Ont-moeting’ verzorgen dagbesteding voor mensen uit Handel en omstreken die zorg nodig hebben of die op zoek zijn naar een zinvolle daginvulling. Wij bieden u of uw partner/familielid dagbesteding in een huiselijke sfeer aan, op alle doordeweekse dagen (behalve op woensdagen).

De sterke band en historie die wij hebben met Handel klinkt door in onze dagbesteding. De cultuur en tradities van Handel staan centraal. Dat maakt De Ont-moeting voor u of uw partner/familie vertrouwd en veilig. Juist wanneer u of uw partner/familielid zich in een veranderende levenssituatie bevindt, biedt De Ont-moeting een fijne, huiselijke basis. Onze medewerkers en vrijwilligers komen zelf ook allemaal uit Handel en omstreken. Dat voelt vertrouwd!

LEES MEER

DE ONT-MOETING IN HANDEL

De deskundige medewerkers en vrijwilligers van dagbesteding ‘De Ont-moeting’ verzorgen dagbesteding voor mensen uit Handel en omstreken die zorg nodig hebben of die op zoek zijn naar een zinvolle daginvulling. Wij bieden u of uw partner/familielid dagbesteding in een huiselijke sfeer aan, op alle doordeweekse dagen (behalve op woensdagen).
De sterke band en historie die wij hebben met Handel klinkt door in onze dagbesteding. De cultuur en tradities van Handel staan centraal. Dat maakt De Ont-moeting voor u of uw partner/familie vertrouwd en veilig. Juist wanneer u of uw partner/familielid zich in een veranderende levenssituatie bevindt, biedt De Ont-moeting een fijne, huiselijke basis. Onze medewerkers en vrijwilligers komen zelf ook allemaal uit Handel en omstreken. Dat voelt vertrouwd!

LEES MEER

DE WIJKPLAATS IN WOENSEL EN STRATUM

Onze wijkplaatsen FAB28, Het Trefpunt en Andromeda zijn voor alle inwoners vanaf 18 jaar van de wijken Stratum en Woensel-West. Onze deelnemers zijn van verschillende leeftijden, culturele achtergronden en hebben ieder hun eigen levenssituatie. Tijdens gezamenlijke activiteiten leert u elkaar beter kennen. Bovendien bieden de activiteiten u de structuur en houvast die u nodig heeft.

LEES MEER

DAGBESTEDING “De Ontmoeting” AANVRAGEN?

Wanneer u naar de dagbesteding wilt, ondersteunen wij u graag bij de aanvraag van de WMO- of WLZ-indicatie die hiervoor nodig is. Neem voor meer informatie contact met ons op via 06-31674317 (Marian Graat, vaste begeleider dagbesteding Handel) of via ons kantoor op 040 – 251 78 30.
Als u een indicatie van uw gemeente op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft, betaalt u een eigen bijdrage. Kijk voor meer informatie over uw eigen bijdrage op www.hetcak.nl of neem contact op met uw gemeente.
Ook als u een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ) heeft, betaalt u een eigen bijdrage. Kijk op www.CIZ.nl voor meer informatie over de indicatie en op www.hetcak.nl voor meer informatie over uw eigen bijdrage.

Daarnaast kunt u via een Persoonsgebonden Budget (PGB) dagbesteding bij de Ont-Moeting ontvangen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden en kosten van het PGB. Ook kunnen wij u, indien u voor Zorgmed kiest, adviseren en ondersteunen bij de ingewikkelde administratie rondom het PGB. Heeft u vragen? Bel ons dan gerust op 040 – 251 78 30.
Heeft u geen zorgvraag, maar wel zin in een praatje en leuke daginvulling bent u ook van harte welkom. In dat geval vragen we wel een vergoeding voor de koffie/thee en maaltijd die u nuttigt en voor de activiteiten waaraan u kunt deelnemen.
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Loop gerust even bij onze dagbesteding binnen (Natuurcentrum De Specht, Strijbosscheweg 51 in Handel) of bel met Marian Graat (06-31674317).