HUISHOUDELIJKE HULP

Wij helpen u als u door ziekte of lichamelijke beperkingen het huishouden niet kunt doen.

HUISHOUDELIJKE HULP

Zorgmed is een betrokken thuiszorgorganisatie, die alle vormen van zorg thuis biedt. Wij werken in kleine teams en hebben de kennis in huis om flexibel en snel de beste thuiszorg op te starten. U bent in vertrouwde handen.

Als u door ziekte of lichamelijke beperkingen het huishouden niet kunt doen, kunnen wij u daarbij helpen. Wij zijn werkzaam in de regio Eindhoven.

Waarom kiezen voor Zorgmed?

 • Flexibel, klein wijkteam
 • Eén aanspreekpunt voor de zorg
 • Altijd online inzicht in de planning van de zorg
 • Goed opgeleid en ervaren personeel, zoals op het gebied van:
  • kwetsbare ouderen (dementie, CVA, beperkte mobiliteit)
  • indicatiestelling wijkverpleging
 • Heldere afspraken, vastgelegd in het zorgplan
 • U houdt regie over uw leven
 • ISO – kwaliteitscertificaat
 • Hoge cliënttevredenheid
CONTACT

KOSTEN

Heeft u een indicatie van uw gemeente op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), dan betaalt u een eigen bijdrage.
Zie www.hetcak.nl of neem contact op met uw gemeente voor meer informatie.

CONTACT