INTENSIEVE BEHANDELING

Deskundige begeleiding in de thuissituatie van een kind of volwassene

INTENSIEVE BEHANDELING

Wij bieden naast begeleiding ook Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) en Videohometraining (VHT). Hiervoor hebben wij een gekwalificeerde orthopedagoog generalist en deskundige gezinsbehandelaren in dienst.

IAG is een intensieve behandeling in de thuissituatie voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar die (dreigen) vast te lopen in hun ontwikkeling (eventueel) vanwege psychiatrische problematiek. Gedurende negen maanden komt een vaste behandelaar wekelijks in uw gezin. Het doel is te zorgen dat kinderen zich optimaal ontwikkelen in hun eigen leefomgeving.

VHT is een kortdurend behandeltraject dat plaats vindt in uw thuissituatie met behulp van videobeelden. VHT is bedoeld voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van vier tot en met 12 jaar. In deze gezinnen doen zich problemen voor in de opvoeding of kinderen vertonen probleemgedrag op school.

VOOR WIE

Wij zijn werkzaam in Eindhoven en alle omliggende gemeentes. In principe staan wij open voor alle vragen. We proberen altijd naar een passende oplossing te zoeken. Kunnen wij u niet helpen, dan verwijzen we u door. We zoeken dus altijd met u naar de beste optie! Wilt u weten of we u kunnen helpen? Bel ons dan gerust op 040 – 251 78 30.

BEHANDELING AANVRAGEN

Voor IAG is een indicatie vanuit de Jeugdwet nodig. Wanneer u behandeling wilt, adviseren wij u graag over de aanvraag van deze indicatie. Neem voor meer informatie gerust contact met ons op via 040 – 251 78 30. U betaalt voor deze behandeling geen eigen bijdrage.

CONTACT

INTENSIEVE AMBULANTE GEZINSBEHANDELING (IAG)

De Intensieve Ambulante GezinsBehandeling (IAG) is een kortdurende behandeling, in de thuissituatie, gericht op kinderen en jeugdigen die (dreigen) vast (te) lopen in hun ontwikkeling eventueel vanwege  psychiatrische problematiek.

Doelen

  • Inzicht geven in de mogelijkheden en eventuele beperkingen aan de jeugdige en zijn ouders. Overige gezinsleden, school en omgeving kunnen hierbij ook betrokken worden;
  • Versterken/aanleren van vaardigheden van de jeugdige cliënt binnen het gezinssysteem;
  • Verbeteren/aanleren van opvoedingsvaardigheden van ouders;
  • Verbeteren van de communicatie binnen het gezin;
  • Benutten van sociaal netwerk en versterken maatschappelijke participatie.

In de behandeling wordt gebruik gemaakt van interventies die gebaseerd zijn op psycho-educatie, oplossingsgerichte gesprekstherapie, systeemtheorie en leertheorie.

Door psycho-educatie krijgen jongeren en ouders inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van de jongere, samenhangend met de stoornis en de gevolgen daarvan in het dagelijks leven. Daarnaast leren ze vaardigheden om beter om te gaan met de gevolgen van de stoornis in hun dagelijks leven.

Bij het aanleren van vaardigheden wordt vooral gebruik gemaakt van oplossingsgerichte interventies. De nadruk ligt daarbij op het zoeken naar oplossingen vanuit de krachten die er in een persoon, het gezin en het sociale netwerk zijn.

De leertheorie speelt een rol bij positieve bekrachtiging van gewenst gedrag en het oefenen van gedrag door rollenspel en voorbeeldgedrag eventueel mbv video. Zo worden bestaande vaardigheden versterkt en nieuwe vaardigheden aangeleerd.

Het gezin is de belangrijkste context waarin de oplossingen gevonden kunnen worden en vaardigheden geleerd en geoefend worden. Daarnaast krijgt ook de relatie met vrienden en familie aandacht.

Frequentie, intensiteit en duur
De totale duur van het behandeltraject is ongeveer 9 maanden, waarbij de IAG begeleider 1 tot 2 keer per week in het gezin komt. Elk bezoek duurt gemiddeld 1½ uur.
Een belangrijke voorwaarde is dat het gezin 3 uur per week beschikbaar is en gemotiveerd is voor de behandeling.
Wilt u meer informatie over ons behandeltraject of wilt u overleggen of dit traject geschikt is voor een casus, kunt u gerust contact met ons opnemen via 040 – 251 78 30.

VIDEOHOMETRAINEN (VHT)

Wij bieden naast begeleiding en Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling ook Videohometraining (VHT) aan. Hiervoor hebben wij een gekwalificeerde GZ-psycholoog en deskundige videohometrainers in dienst.

Videohometraining is een kortdurend behandeltraject wat plaats vindt in uw thuissituatie met behulp van videobeelden. VHT is bedoeld voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van vier tot en met 12 jaar. In deze gezinnen doen zich problemen voor in de opvoeding of kinderen vertonen probleemgedrag op school.

Deze vorm van behandeling vertoont een aantal overeenkomsten met de Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding (IAG). Videobeelden van de alledaagse omgang tussen u en uw kind of tussen uw kinderen onderling worden met u bekeken en besproken om zo (weer) een prettige gezinssituatie te creëren. Door te bekijken wat al goed gaat in het contact met uw kind en dit verder uit te breiden, kan uw kind zich gezond ontwikkelen en zal het probleemgedrag verminderen.

Klik hier voor meer informatie over VHT.

Voor wie?
Wij zijn werkzaam in Eindhoven en alle omliggende gemeentes. In principe staan wij open voor alle vragen. We proberen altijd naar een passende oplossing te zoeken. Kunnen wij u niet helpen, dan verwijzen we u door. We zoeken dus altijd met u naar de beste optie! Wilt u weten of we u kunnen helpen? Bel ons dan gerust op 040 – 251 78 30.

Behandeling aanvragen
Voor VHT is een indicatie vanuit de Jeugdwet nodig. Wanneer u behandeling wilt, adviseren wij u graag over de aanvraag van deze indicatie. Neem voor meer informatie gerust contact met ons op via 040 – 251 78 30. U betaalt voor deze behandeling geen eigen bijdrage.

CONTACT