VOORWAARDEN & DOWNLOADS

VOORWAARDEN & DOWNLOADS

Heeft u vragen over een van onderstaande documenten, dan kunt u contact opnemen met Zorgmed via info@zorgmed.nl. Gelieve de documentnaam in het onderwerp vermelden.

De voorwaarden zijn momenteel in revisie. We doen ons best om deze zo snel mogelijk via de website toegankelijk te maken. Wilt u een laatste versie ontvangen? Stuurt u dan een mail naar info@zorgmed.nl. Gelieve de titel van het gewenste document in uw mail te vermelden.

ALGEMEEN

 • Algemene voorwaarden
 • Leveringsvoorwaarden
 • Privacy statement
 • Privacy reglement
 • Klachtenprocedure
 • Klachtenregeling
 • Meldingenformulier
 • Visie en beleid over Reanimatie & Wilsbeschikking

KRAAMZORG

THUISZORG

 • Algemene voorwaarden Thuiszorg
 • Leveringsvoorwaarden Thuiszorg
 • Visie op mantelzorg en mantelzorgondersteuning